ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ (MISGAV-LADACH)

Η καισαρική τομή με τη μέθοδο Misgav-Ladach είναι μία σύγχρονη τεχνική, με σαφή και επιβεβαιωμένα πλεονεκτήματα για τη μητέρα και το παιδί έναντι της κλασικής τεχνικής.

Η βασική διαφορά αυτής της τροποποιημένης καισαρικής τομής, συνίσταται στο ότι, εκτός από το δέρμα, η διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων, γίνεται κυρίως με τα χέρια των χειρουργών και ελάχιστα ή καθόλου με νυστέρι ή ψαλίδι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αγγεία και νεύρα να παραμερίζονται περισσότερο, παρά να τραυματίζονται, μειώνοντας αρκετά τον μετεγχειρητικό πόνο και ελαττώνοντας τις πιθανότητες δημιουργίας συμφύσεων. Επιπλέον, η πιθανότητα τραυματισμού του εμβρύου κατά τη διάνοιξη της μήτρας, είναι πολύ μικρότερη, ενώ μετά την έξοδο του εμβρύου και τη συρραφή της μήτρας, συρράπτονται μόνο οι απαραίτητοι ιστοί για την αποκατάσταση των κοιλιακών τοιχωμάτων, μειώνοντας περιττά ράμματα και ευνοώντας τη φυσική αποκατάσταση και επούλωση.

Η επέμβαση, εφόσον δεν προκύψει κάποια επιπλοκή, διαρκεί λιγότερο από τη συνηθισμένη καισαρική τομή, κάτι που είναι προς όφελος της μητέρας και του νεογνού και η μετεγχειρητική κινητοποίηση της λεχωίδας γίνεται ταχύτερα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο συντομότερος  χρόνος διεκπεραίωσης της επέμβασης, καθιστά αυτή τη μέθοδο πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις επείγουσας καισαρικής.

Επικοινωνία

Επικοινωνία