Χριστίνα Β.

Φανταστικός! Ανθρώπινος, ευγενικός, δίνει σημασία στη λεπτομέρεια. Επαγγελματίας!