Καλοτίνα

Γυναικολογία

Έψαχνα να βρω έναν νεο γυναικολόγο με νέες αντιλήψεις. Βρήκα έναν «άνθρωπο» γιατρό! Συζητήσαμε διεξοδικά και επανειλημμένα τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε στην περίπτωσή μου. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να είμαι πλήρως ενημερωμένη. Κατάφερε να μου διώξει κάθε άγχος που είχα για την επέμβαση. Ήταν δίπλα μου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση. Ευχαριστώ!!!