Ειρήνη Τ.

Αναλυτικός και καθησυχαστικός, ο γιατρός μου εξήγησε ακριβώς ό,τι χρειαζόταν να γνωρίζω και ασχολήθηκε με ειλικρινές ενδιαφέρον.